vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-00012/2021 - 428 Delovna uspešnost


Datum: 07. 10. 2021
Urad: Direktorica občinske uprave
Svetniška skupina: Socialni demokrati
Svetnik: Srečko Vovko

Pobuda

Spoštovani, s svetniškim odgovorom o javni objavi izplačanih sredstev posameznih javnih uslužbencev občinske uprave za redno delovno uspešnost nisem zadovoljen. Pojasnili ste mi , da je javna objava redne delovne uspešnosti uslužbencev občinske uprave objavljena na oglasni deski v uradu za finance in splošne zadeve, prav tako, da imajo zaposleni možnost, da se informirajo pri nadrejenemu oz. direktorici občinske uprave. Iz vašega odgovora je očitno, da ste javno objavo izvedli po mojem svetniškem vprašanju in preprosto na to v prvem polletju pozabili. Zato vas ponovno pozivam, da kot svetniški odgovor posredujete poimenski seznam javnih uslužbencev MONM s številom točk redne delovne uspešnosti in vsoto izplačila le te, in sicer od dne, ko je bila zaposlenim z zakonom dana ta pravica.

Odgovor

Ponovno poudarjamo, da so vsem zaposlenim na MONM podatki o dodeljeni delovni uspešnosti dostopni na oglasni deski v pisarni vodje Urada za finance in splošne zadeve, torej znotraj uporabnika proračuna oziroma organizacijske enote, kot to določa 33. člen KPJS.

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                   dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                          direktorica

Nazaj na seznam