vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0012/2021 - 427 Ureditev ekoloških otokov v MO NM


Datum: 07. 10. 2021
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: Socialni demokrati
Svetnik: Srečko Vovko

Pobuda

Spoštovani, dajem pobudo za reditev ekoloških otokov v MO NM. V proračun za naslednje leto in leta predlagam, da se zagotovijo sredstva za ureditev vsaj deset ekoloških otokov na leto, po zgledu ureditve le tega v Dolenjih Kamencah pri gasilnem domu.

Odgovor

Pobuda svetnika bo pri pripravi naslednjega proračuna upoštevana v okviru finančnih zmožnosti.

 

 

Pripravila:

 

Simona Pavlič,

višja svetovalka

 

 

dr. Iztok Kovačič,                                                                           Dr. Vida Čadonič Špelič,

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

Nazaj na seznam