vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0009/2021 - 413 Pešpot ob potoku Težka voda


Datum: 08. 07. 2021
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: Socialni demokrati
Svetnik: Srečko Vovko

Pobuda

Kdaj bo dograjena pešpot ob potoku Težka voda iz Grma do Belokranjske ceste? 

Odgovor

V juliju 2021 je bilo s stani KS Gotne  vasi urejeno del pešpoti proti Revozu. Za nadaljevanje ureditve pešpoti do navezave na Belokranjsko cesto bo Krajevna skupnost pripravila projekt in uredila lastniška razmerja.

 

 

Pripravili:

                                                                                                                          

                                                                                                                          

Špela Bele Zatežić

vodja Oddelka za investicije

 

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

Nazaj na seznam