vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0009/2021 - 412 Delovna uspešnost na MO NM


Datum: 08. 07. 2021
Urad: Direktorica občinske uprave
Svetniška skupina: Socialni demokrati
Svetnik: Srečko Vovko

Pobuda

Pohvalno, da boste redno delavno uspešnost objavili na oglasni deski pri vodji urada za finance in splošne zadeve za naslednje tromesečje. Isto lahko naredite za obdobje od 1. julija 2020 do danes. Zato vas še enkrat prosim, da se objavi ime in priimek zaposlenega, število doseženih točk v celotnem ocenjevalnem obdobju in višino izplačanih sredstev, ki so podlaga za izplačilo redne delovne uspešnosti.

Odgovor

Vsi podatki, ki jih navajate v vašem vprašanju oziroma pobudi, so objavljeni na navedeni oglasni deski.
      
                                                                                                                                                        
                                                                                   dr. Vida Čadonič Špelič
                                                                                          direktorica

Nazaj na seznam