vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0009/2021 - 411 Ureditev zgornjega dela Resslove ulice


Datum: 08. 07. 2021
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: Socialni demokrati
Svetnik: Srečko Vovko

Pobuda

Verjetno ni potrebno predstavljati problematike neurejenosti tega dela ulice, ker vam je prav gotovo dobro poznana. Ulica je na tem delu preozka, brez urejenih robnikov, urejenih mest za smetnjake, urejenih parkirnih površin, kakor tudi brez javne razsvetljave. Kdaj bo MO NM pristopila k reševanju tega dela ulice? Osnutek ureditve so že pred časom izdelali v Spini d.o.o.

Odgovor

Na občini si želimo, da bi skupaj s Krajevno skupnostjo našli pot  do rešitve oz. ureditve Resslove ulice. Pričakujemo, da bo KS, v kolikor razpolaga s kakršnokoli dokumentacijo za ureditev ulice, le to predstavila pristojnim na občini in da bo v svojem programu dela za naslednje kratkoročno ali dolgoročno obdobje predvidela sofinanciranje.

 

 

 

Pripravili:

                                                                                                                                 

Špela Bele Zatežić

vodja Oddelka za investicije

 

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

Nazaj na seznam