vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
26.05.2022 900-0004/2022 - 508 Podatki o javnem razpisu za sofinanciranje letnega programa dela organizacije oz. posameznika za leta 2022, 2023 in 2024 in/ali za sofinanciranje projekta/-ov organizacije oz. posameznika za leto 2022 Srečko Vovko Urad za družbene dejavnosti
26.05.2022 900-0004/2022 - 507 Koliko je znašal nakup hiše na lokaciji Ljubljanska cesta 1, Novo mesto? Srečko Vovko Kabinet župana
26.05.2022 900-0004/2022 - 506 Nov potek kolesarske steze ob Levičnikovi cesti do križišča v Žabji vasi Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
26.05.2022 900-0004/2022 - 505 Število zaposlenih, absentizem in zadovoljstvo zaposlenih na OU MO NM Srečko Vovko Direktorica občinske uprave
10.03.2022 900-0002/2022 - 493 Prehoda za pešce na koncu Trdinove ulice Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
10.03.2022 900-0002/2022 - 492 Sončne elektrarne Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
10.03.2022 900-0002/2022 - 491 Olimpijski center NM Srečko Vovko Kabinet župana
10.03.2022 900-0002/2022 - 490 Najemniška stanovanja Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
03.02.2022 900-0019/2021 - 473 Poimenovanje trga v Gabrju Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
16.12.2021 900-0018/2021 - 455 Cesta v Podbreznik Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
16.12.2021 900-0018/2021 - 454 Obcestna ograja v ulici Skalickega Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
11.11.2021 900-0017/2021 - 444 Cestni stebrički z odsevniki Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
11.11.2021 900-0017/2021 - 443 Bazen Srečko Vovko Kabinet župana
11.11.2021 900-0017/2021 - 442 Olimpijski center Srečko Vovko Kabinet župana
11.11.2021 900-0017/2021 - 441 Pokritost MO NM z javno komunalno infrastrukturo Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
07.10.2021 900-0012/2021 - 427 Ureditev ekoloških otokov v MO NM Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
07.10.2021 900-00012/2021 - 428 Delovna uspešnost Srečko Vovko Direktorica občinske uprave
08.07.2021 900-0009/2021 - 413 Pešpot ob potoku Težka voda Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
08.07.2021 900-0009/2021 - 412 Delovna uspešnost na MO NM Srečko Vovko Direktorica občinske uprave
08.07.2021 900-0009/2021 - 411 Ureditev zgornjega dela Resslove ulice Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
08.07.2021 900-0009/2021 - 410 Gozdovi v lasti MO NM Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
27.05.2021 900-0007/2021 – 387 Objava redne delavne uspešnosti na MO Novo mesto Srečko Vovko Direktorica občinske uprave
27.05.2021 900-0007/2021 - 386 Dirka po Sloveniji Srečko Vovko Kabinet župana
22.04.2021 900-0004/2021 - 374 Pločnik Novo mesto - Črmošnjice pri Stopičah Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
22.04.2021 900-0004/2021 - 373 Dokončna rekonstrukcija ceste Lešnica – Kronovo Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
22.04.2021 900-0004/2021 - 372 Kanalizacija in vodovod v KS Otočec Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
22.04.2021 900-0004/2021 - 371 Novomeški obvoznici Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
11.03.2021 900-0001/2021 - 355 Vzdrževanje cest v KS Otočec Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
11.03.2021 900-0001/2021 - 354 Demografska ogroženost v KS Otočec Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
11.03.2021 900-0001/2021 - 353 Parkiranje zaposlenih Srečko Vovko Direktorica občinske uprave
11.03.2021 900-0001/2021 - 352 Cesta v Brezov log Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
12.11.2020 900-18/2020–302 OB085-23-0010 Prenova stavbe ob Ljubljanski cesti Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
12.11.2020 900-118/2020–303 Dokončna ureditev Resslove ulice Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
01.10.2020 900-12/2020–278 Parkirišče za hotelom Kandija Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
09.07.2020 900-10/2020–264 Plačevanje bonitete za uporabo službenega vozila Srečko Vovko Urad za finance in splošne zadeve
09.07.2020 900-10/2020–263 Sestanek na temo mirujočega in gibajočega prometa s svetom KS Kandija Grm Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
28.05.2020 900-5/2020–232 Poravnavanje finančnih obveznosti Zavoda Novo mesto Srečko Vovko Kabinet župana
28.05.2020 900-5/2020–231 Izvedba dogodka Krka živi Srečko Vovko Direktorica občinske uprave
28.05.2020 900-5/2020–230 Zavod Novo mesto in promocija turistične destinacije Novo mesto Srečko Vovko Kabinet župana
28.05.2020 900-5/2020–229 Stroški dvorane v Češči vasi v 2019 Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj