vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
21.03.2024 901-0001/2024-197 Poravnava Zavoda Novo mesto Srečko Vovko Urad za družbene dejavnosti
21.03.2024 901-0001/2024-196 Ureditev ceste Pristava – OŠ Stopiče Srečko Vovko Urad za družbene dejavnosti
21.03.2024 901-0001/2024-195 Povečanje kapacitet obstoječih športnih dvoran Srečko Vovko Urad za družbene dejavnosti
22.02.2024 902-0004/2024-184 Parkirišče Na Loko Srečko Vovko Skupna občinska uprava občin Dolenjske in Bele krajine
16.11.2023 900-0011/2023-142 Nočno delovanje telovadnic v osnovnih šolah Srečko Vovko Urad za družbene dejavnosti
13.07.2023 902-0027/2023-99 Župančičevo sprehajališče - strašljiv in nevaren objekt Srečko Vovko Urad za razvoj in prostor
13.07.2023 902-0027/2023-98 Nevarna brv čez Krko Srečko Vovko Urad za razvoj in prostor
13.07.2023 902-0027/2023-97 Spomenik NOB, Glavni trg, NM Srečko Vovko Kabinet župana
13.07.2023 902-0027/2023-100 Proslava 120 let vodovoda Srečko Vovko Kabinet župana
08.06.2023 900-0008/2023-76 Kako se nadzira sprehajalce psov na javnih sprehajališčih? Srečko Vovko Skupna občinska uprava občin Dolenjske in Bele krajine
08.06.2023 900-0008/2023-75 Kje bodo nadomestno parkirišče, ko se bo začela gradnja na Novem trgu za pošto? Srečko Vovko Skupna občinska uprava občin Dolenjske in Bele krajine
08.06.2023 900-0008/2023-74 Ali je možno na izhodu iz glavne avtobusne postaje urediti posedene meteorne jaške Srečko Vovko Urad za razvoj in prostor
08.06.2023 900-0008/2023-73 Koliko je plačljivih parkirnih mest in koliko je izdanih dovolilnic? Srečko Vovko Skupna občinska uprava občin Dolenjske in Bele krajine
09.03.2023 900-0004/2023-44 Čiščenje odtokov in poškodovano cestišče na Glavnem trgu Srečko Vovko Urad za razvoj in prostor
09.03.2023 900-0004/2023-43 Prestavitev spomenika NOB v Bučni vasi Srečko Vovko Urad za razvoj in prostor
06.10.2022 900-0007/2022 - 522 Medvrstniško nasilje na OŠ Grm Srečko Vovko Urad za družbene dejavnosti
07.07.2022 900-0005/2022 - 519 900-0004/2022 - 505 Število zaposlenih na OU MO NM Srečko Vovko Urad za družbene dejavnosti
07.07.2022 900-0005/2022 - 518 Plačevanje parkirnine zaposlenih Srečko Vovko Kabinet župana
26.05.2022 900-0004/2022 - 508 Podatki o javnem razpisu za sofinanciranje letnega programa dela organizacije oz. posameznika za leta 2022, 2023 in 2024 in/ali za sofinanciranje projekta/-ov organizacije oz. posameznika za leto 2022 Srečko Vovko Urad za družbene dejavnosti
26.05.2022 900-0004/2022 - 507 Koliko je znašal nakup hiše na lokaciji Ljubljanska cesta 1, Novo mesto? Srečko Vovko Kabinet župana
26.05.2022 900-0004/2022 - 506 Nov potek kolesarske steze ob Levičnikovi cesti do križišča v Žabji vasi Srečko Vovko Urad za razvoj in prostor
26.05.2022 900-0004/2022 - 505 Število zaposlenih, absentizem in zadovoljstvo zaposlenih na OU MO NM Srečko Vovko Direktorica občinske uprave
10.03.2022 900-0002/2022 - 493 Prehoda za pešce na koncu Trdinove ulice Srečko Vovko Urad za razvoj in prostor
10.03.2022 900-0002/2022 - 492 Sončne elektrarne Srečko Vovko Urad za razvoj in prostor
10.03.2022 900-0002/2022 - 491 Olimpijski center NM Srečko Vovko Kabinet župana
10.03.2022 900-0002/2022 - 490 Najemniška stanovanja Srečko Vovko Urad za razvoj in prostor
03.02.2022 900-0019/2021 - 473 Poimenovanje trga v Gabrju Srečko Vovko Urad za razvoj in prostor
16.12.2021 900-0018/2021 - 455 Cesta v Podbreznik Srečko Vovko Urad za razvoj in prostor
16.12.2021 900-0018/2021 - 454 Obcestna ograja v ulici Skalickega Srečko Vovko Urad za razvoj in prostor
11.11.2021 900-0017/2021 - 444 Cestni stebrički z odsevniki Srečko Vovko Urad za razvoj in prostor
11.11.2021 900-0017/2021 - 443 Bazen Srečko Vovko Kabinet župana
11.11.2021 900-0017/2021 - 442 Olimpijski center Srečko Vovko Kabinet župana
11.11.2021 900-0017/2021 - 441 Pokritost MO NM z javno komunalno infrastrukturo Srečko Vovko Urad za razvoj in prostor
07.10.2021 900-0012/2021 - 427 Ureditev ekoloških otokov v MO NM Srečko Vovko Urad za razvoj in prostor
07.10.2021 900-00012/2021 - 428 Delovna uspešnost Srečko Vovko Direktorica občinske uprave
08.07.2021 900-0009/2021 - 413 Pešpot ob potoku Težka voda Srečko Vovko Urad za razvoj in prostor
08.07.2021 900-0009/2021 - 412 Delovna uspešnost na MO NM Srečko Vovko Direktorica občinske uprave
08.07.2021 900-0009/2021 - 411 Ureditev zgornjega dela Resslove ulice Srečko Vovko Urad za razvoj in prostor
08.07.2021 900-0009/2021 - 410 Gozdovi v lasti MO NM Srečko Vovko Urad za razvoj in prostor
27.05.2021 900-0007/2021 – 387 Objava redne delavne uspešnosti na MO Novo mesto Srečko Vovko Direktorica občinske uprave