vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0017/2021 - 446 Projekt Cero-DBK


Datum: 11. 11. 2021
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: ZZD - Zveza za Dolenjsko
Svetnik: Alenka Muhič

Pobuda

Pobuda, da se svetnike na naslednji seji občinskega sveta seznani s celovitim poročilom izvajanja projekta Cero-DBK.

 

Odgovor

Pripravila:

Danica OKLEŠČEN,

višja svetovalka za investicije

 

 

 

Špela BELE ZATEŽIĆ,                                                                      dr. Iztok KOVAČIČ,

vodja oddelka za investicije                                                               vodja urada

                                                                                                                          

 

PRILOGA:

dopis št. N R-031221-1 z dne 03. 12. 2021

Nazaj na seznam