vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0017/2021 - 445 Prenova Rozmanove ulice


Datum: 11. 11. 2021
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: ZZD - Zveza za Dolenjsko
Svetnik: Alenka Muhič

Pobuda

1. Kaj je z izvedbo del na Rozmanovi, Kastelčevi in Prešernovem trgu in ali dela potekajo v skladu s projektom? 2. Kdaj bodo dela v trikotniku Kastelčeva, Rozmanova in Prešernov trga končana? 3. Koliko je projekt že prekoračen časovno in finančno glede na osnovno pogodbo? 4. Katera dela in v kakšnem finančnem obsegu se dogajajo v trikotniku Kastelčeva-Rozmanova-Prešernov trg in koliko se dela izvajajo izven projekta prenove? 5. Kdo bo plačal odškodnino za nepristopnost do poslovnih prostorov poslovnim subjektom, ki tam poslujejo?

Odgovor

Dela na Rozmanovi, Prešernovem trgu s Kastelčevo in Linhartovo ulico potekajo skladno s projektno dokumentacijo.

Pogodbeni rok dokončanja projekta »Ureditve mestnega jedra – Rozmanova ulica in Prešernov trg« je 14. 01. 2022.

Ker se gradnja ni mogla izvajati v predvidenem terminskem planu zaradi nepredvidenih dodatnih arheoloških izkopavanj, ki jih je ob arheološkem nadzoru ob gradnji odredil ZVKDS OE Novo mesto na delu Rozmanove ulice, se bo pogodbeni rok zaključka gradnje nekoliko podaljšal in sicer za asfaltiranje dela Prešernovega trga in polaganje granitnih kock na trgu med Kastelčevo ulico in Prešernovim trgom, dokončanje teh del je odvisno od vremenskih razmer.

Investitor del v trikotniku Rozmanova, Prešernov trg in Kastelčeva (bivši Kremen) je Zarja dd. Novo mesto.

Upravičenost do morebitne odškodnine zaradi upada prometa bomo presojali glede na trajanje obdobja, v katerem  je gradnja potekala v takem obsegu, da je bil dostop do prostorov poslovnih subjektov dejansko onemogočen.

 

Pripravili:

Danica Okleščen

višja svetovalka za investicije

 

 

Špela Bele Zatežić

vodja oddelka za investicije

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                               dr. Vida Čadonič Špelič

vodja urada za prostor in razvoj                                                       direktorica

Nazaj na seznam