vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-00012/2021 - 429 Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske


Datum: 07. 10. 2021
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: ZZD - Zveza za Dolenjsko
Svetnik: Alenka Muhič

Pobuda

Pobuda, da se svetnike na naslednji seji občinskega sveta seznani s celovitim poročilom izvajanja projekta Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske.

Odgovor

Poročilo o realizaciji projekta bo na dnevnem redu 23. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pod 12 točko.

 

 

Pripravili:

                                                                                                                          

                                                                                                                          

Špela Bele Zatežić

vodja Oddelka za investicije

 

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

Nazaj na seznam