vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-11/2019–224 Kdaj ima MONM v planu ureditev avtobusnega postajališča ob Kmetijski šoli Grm v Sevnem?


Datum: 06. 02. 2020
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: ZZD - Zveza za Dolenjsko
Svetnik: Alenka Muhič

Pobuda

Prejeli smo več pobud s strani krajanov Sevnega in Trške gore, kakor tudi iz zavoda Grm Novo mesto – centra biotehnike in turizma, ki opozarjajo na neurejene prometne razmere ter neurejenost površin za dostop in ustavljanje avtobusov, ki v šolo vozijo dijake. Ureditev ustreznega avtobusnega postajališča z obračališčem se je že večkrat preložila brez razumnega razloga, kljub temu, da v šolo vsakodnevno migrira 700 in več dijakov, ki se v in iz omenjenega šolskega centra vozijo z avtobusi. Pred šolskim centrom sta postavljeni dve avtobusni postaji, na vsaki strani cestišča po ena. V jutranji konici med 7. in 8. uro, ter med popoldansko konico med 13. in 14. uro, se velikokrat zgodi, da pred šolo stojijo ali pa obrača od 5 pa tudi do 7 avtobusov, ki popolnoma blokirajo promet. Tako se nemalokrat zgodi, da krajani Sevnega in Trške gore čakajo na sprostitev vozišča tudi po 10 minut. Prav tako je nedopustno, da se v omenjenem obdobju številni dijaki nahajajo na samem cestišču oz. ga prečkajo na zelo nepreglednem območju, saj številni avtobusi zastirajo varen prehod čez cesto. Na omenjenem območju je nujno zgraditi ustrezno obračališče in parkirišče za avtobuse, saj se bomo le tako lahko izognili najhujšemu. Naj omenimo še bližino kmetijsko gradbenega trgovskega centra Zrno, ki prav tako bistveno obremenjuje omenjen odsek ceste. Nujno bi bilo zgraditi pločnik med kmetijsko šolo in učnimi prostori šole pri vinski kleti Cvelbar, saj dnevno po cesti med šolo in kletjo po cesti hodi vsaj dva razreda dijakov, in pločnik med kmetijsko šolo in učilnicami šole ter bližnjim igriščem, saj se dijaki nemalokrat znajdejo na cestišču iz oči v oči s kamioni in osebnimi vozili. Prav tako bi bilo potrebno omenjen odsek približati številnim pohodnikom, ki parkirajo svoja vozila pri šoli in se nato odpravijo peš do priljubljene točke na Trški gori. Če je lep in sončen vikend, jih krajani naštejejo tudi preko dvesto.

priloga 14.pdf

Odgovor

K reševanju bomo pristopili v letu 2020 s pripravo in izdelavo projektne dokumentacije PZI za ureditev dela šolske poti, krožišča in avtobusnega postajališča za več vozil.

 

Pripravil:

                         Gregor Muhič                                                                        

          strokovni sodelavec za mobilnost                                                        

 

                            Miloš Dular

      vodja Oddelka za promet in mobilnost

 

                         dr. Iztok Kovačič                                           dr. Vida Čadonič Špelič

            vodja Urada za prostor in razvoj                                         direktorica

Nazaj na seznam