vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-7/2019 - 164 Zaprtje nivojskega prehoda na progi Bršljin - Straža


Datum: 03. 10. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: ZZD - Zveza za Dolenjsko
Svetnik: Alenka Muhič

Pobuda

Ali je MONM seznanjena z namero, da bodo SŽ zaprle nivojski prehod na progi Bršljin - Straža, med parcelama 415/7 in 415/8, k.o. Bršljin? Pobuda, da MONM naredi vse za ohranitev tega prehoda, saj z zaprtjem cca 50 hiš izgubi alternativni dostop.

priloga 9.pdf

Odgovor

Za reševanje problematike nezavarovanih nivojskih železniških prehodov v Mestni občini Novo mesto je ustanovljena posebna komisija, ki  jo vodi podžupan, g. Bojan Kekec.

Komisija bo v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo ter Komisijo za nivojske prehode v šestih mesecih pripravila ustrezne predloge rešitev.

 

 

Pripravil:

 

mag. Janez Zore                                                                                    Miloš Dular

podsekretar                                                                       vodja Oddelka za promet in mobilnost

Nazaj na seznam