vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-6/2019-141 Osvetlitev stadiona Portoval


Datum: 11. 07. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: ZZD - Zveza za Dolenjsko
Svetnik: Alenka Muhič

Pobuda

Osvetlitev stadiona Portoval

Glede na to, da je bil projekt Osvetlitev stadiona Portoval izbran za sofinanciranje na razpisu Ministrstva za izobraževanje znanost in šport, prosimo za odgovor na naslednja vprašanja: 1. Kolikšna je celotna vrednost projekta Osvetlitev stadiona Portoval? 2. Kolikšen je znesek sofinanciranja s strani ministrstva? 3. Do kdaj je veljavno gradbeno dovoljenje? 4. Ali je MONM že pristopila k izvedbi javnega naročila za gradnjo? Kdaj bo projekt izveden?

141.pdf

Odgovor

V skladu s potrjenim DIIP-om za projekt »Osvetlitev stadiona Portoval« je celotna vrednost investicije ocenjena na 407.995,85 EUR (z DDV). MONM ima z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport sklenjeno pogodbo o zagotavljanju sredstev za sofinanciranje omenjene investicije v višini 100.000,00 EUR. Gradbeno dovoljenje št. 351-444/2014-19 z dne 29.1.2015 je bilo podaljšano do 12. 2. 2020. Mestna občina Novo mesto je dne 9. 8. 2019 objavila javno naročilo za izbiro izvajalca. Investicija bo zaključena najkasneje do 30. 4. 2020.

 

 

Pripravil:

Franci Starbek

Vodja oddelka za investicije

 

 

Dr. Iztok Kovačič

Vodja urada za prostor in razvoj

                                                                                                        dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                                                   direktorica

Nazaj na seznam