vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-2/2019-52 Pobuda, da se upošteva sklep o poročanju investicij, ki so sofinancirana z evropskimi sredstvi


Datum: 14. 03. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: ZZD - Zveza za Dolenjsko
Svetnik: Alenka Muhič

Pobuda

Pobuda, da se sklep o poročanju investicij, ki so sofinancirana z evropskimi sredstvi upošteva in da se vsako tretjo sejo občinskega sveta temeljito poroča o investicijah z roki, sredstvi in realizacijo.

Odgovor

Poročanje o investicijah, ki so sofinancirane z evropskimi sredstvi je povzeto že v poročilu župana, ki ga poda na vsaki seji OS. Točne vrednosti in realizacije pa so razvidne iz polletnega poročila za tekoče proračunsko leto in iz zaključnega računa. Dodatno poročilo vsako tretjo sejo bi pomenilo nepotrebno podvajanje poročil o investicijah.

 

Pripravil:

Franci Starbek

Vodja oddelka za investicije

 

Dr. Iztok Kovačič

Vodja urada za prostor in razvoj

                                                                                                        dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                                                   direktorica

Nazaj na seznam