vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
11.11.2021 900-0017/2021 - 447 Ureditev mestnega jedra - Glavni trg Alenka Muhič Urad za prostor in razvoj
11.11.2021 900-0017/2021 - 446 Projekt Cero-DBK Alenka Muhič Urad za prostor in razvoj
11.11.2021 900-0017/2021 - 445 Prenova Rozmanove ulice Alenka Muhič Urad za prostor in razvoj
07.10.2021 900-00012/2021 - 430 Prodaja stanovanj Zadružni dom Alenka Muhič Urad za prostor in razvoj
07.10.2021 900-00012/2021 - 429 Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske Alenka Muhič Urad za prostor in razvoj
28.05.2020 900-5/2020-228 Prikaz deleža MO NM in ostalih občin pri Skupni občinski upravi Alenka Muhič Skupna občinska uprava občin Dolenjske
06.02.2020 9001-11/2019–224 Kdaj ima MONM v planu ureditev avtobusnega postajališča ob Kmetijski šoli Grm v Sevnem? Alenka Muhič Urad za prostor in razvoj
03.10.2019 9001-7/2019 - 166 Število novih zaposlitev in zunanjih sodelavcev Alenka Muhič Direktorica občinske uprave
03.10.2019 9001-7/2019 - 165 Seznam sofinancerskih sporazumov z DRSI Alenka Muhič Urad za prostor in razvoj
03.10.2019 9001-7/2019 - 164 Zaprtje nivojskega prehoda na progi Bršljin - Straža Alenka Muhič Urad za prostor in razvoj
11.07.2019 9001-6/2019-141 Osvetlitev stadiona Portoval Alenka Muhič Urad za prostor in razvoj
11.07.2019 9001-6/2019-140 Gospodarska cona Na Brezovici Alenka Muhič Urad za prostor in razvoj
14.03.2019 9001-2/2019-53 Pobuda, da Komunala Novo mesto pisno odgovori na vprašanja svetniške skupine Zveza za Dolenjsko, ki so bila podana na 3. redni seji Občinskega sveta, pri razpravi pri 9. točki: Poslovni plan javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. za Alenka Muhič Kabinet župana
14.03.2019 9001-2/2019-52 Pobuda, da se upošteva sklep o poročanju investicij, ki so sofinancirana z evropskimi sredstvi Alenka Muhič Urad za prostor in razvoj
31.01.2019 9001-1/2019-40 Neplačilo okoljske dajatve Občini Šentjernej Alenka Muhič Urad za finance in splošne zadeve
31.01.2019 9001-1/2019-39 Spreminjanje občinske meje na območju Cerod Alenka Muhič Urad za prostor in razvoj
31.01.2019 9001-1/2019-38 Envirodual d.o.o. Alenka Muhič Urad za prostor in razvoj
17.01.2019 9001-1/2019-16 Stanje neplačanih zapadlih obveznosti MONM na dan 31. 12. 2018 Alenka Muhič Urad za finance in splošne zadeve
17.01.2019 9001-1/2019-15 Ureditev prevoza osnovnošolskih otrok iz naselja Vrh pri Ljubnu Alenka Muhič Urad za družbene dejavnosti