vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0002/2023-21 Ureditev poti Groblje-Češča vas iz naslova sprehajalnih poti


Datum: 26. 01. 2023
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: Lista Gregorja Macedonija
Svetnik: Primož Kobe

Pobuda

Pobuda za ureditev poti Groblje-Češča vas; med prenovo ceste Lastovče Groblje se je veliko vozilo ker je bil po tejcesti obvoz; sedaj je to cesta hrati pa zelo ommebna sprehajalna pot in kolesarska steza proti Straži kjer imajo v zadnjih letih res lepo vzdrževane; kmalu  se bo odprla brv in ta pot bo zelopomembna za sprehajalce je pa sedaj polna lukenj; zasledil je, da je šla ven iz kategorizacije in ni vzdrževana; pobuda, da b bila ta pot vzdrževana iz naslova sprehajalnih poti).

 

Na pobudo je na seji delno odgovoril župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni.

Odgovor

Makadamsko pot Groblje-Češča vas, ki je v času prenove ceste Lastovče-Groblje služila kot obvoz, smo zaradi slabega stanja v mesecu februarju 2023 sanirali. Ravno tako jo bomo tudi v bodoče skladno z njenim statusom primerno vzdrževali.

 

 

Pripravil:

Igor Tomažin, strokovni sodelavec za investicije

 

Špela Bele Zatežić                                                                                     

Vodja Oddelka za investicije                                                                         

 

dr. Iztok Kovačič                                                                                 dr. Jana Bolta Saje

vodja Urada za prostor in razvoj                                                 direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam