vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-5/2020–233 Pobuda za posredovanje odgovorov glede Odredbe o spremembah in dopolnitvah Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto


Datum: 28. 05. 2020
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: Lista Gregorja Macedonija
Svetnik: Sara Tomšič

Pobuda

V okviru 2. korespondenčne seje podala predloge oz. vprašanja glede predloga Odredbe o spremembah in dopolnitvah Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto; zavedanje, da se je sprejelo odredbo po skrajšanem postopku, bi pa vseeno prosila za odgovore; vprašanja ne vplivajo na sprejetje odredbe temveč so predvsem vsebinske narave.

Odgovor

Predlagane pobude  iz 2. korespondenčne seje bomo v okviru danih možnosti upoštevali.

 

 

 

                            Miloš Dular

      vodja Oddelka za promet in mobilnost

 

                         dr. Iztok Kovačič                                           dr. Vida Čadonič Špelič

            vodja Urada za prostor in razvoj                                         direktorica

Nazaj na seznam