vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-2/2019-56 Nastop maturantov na enem mestu


Datum: 14. 03. 2019
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: ZZD - Zveza za Dolenjsko
Svetnik: Štefan David

Pobuda

Pobuda, da Mestna občina Novo mesto v času, ko bo dajala dovoljenje za nastop maturantov na maturantski paradi, da se odloči, da bo ta na enem mestu in da to ni na dveh mestih zaradi različnih plesnih šol; izredno pomembno je, da novomeški maturantje nastopijo na enem mestu na Glavnem trgu.

Odgovor

Mestna občina Novo mesto je to prakso uvedla že v lanskem letu in jo bo nadaljevala tudi v prihodnje.

 

 

                                                                                                           Urban Kramar

                                                                                                          Kabinet župana

Nazaj na seznam