vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-6/2019-138 Namestitev pitnika


Datum: 11. 07. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Ana Bilbija

Pobuda

Namestitev pitnika

Glede na to, da se število obiskovalcev Glavnega trga povečuje, predlagam, da proučite možnost namestitve pitnika s pitno vodo.

138.pdf

Odgovor

V sklopu prenove mestnega jedra smo namestili dva pitnika, en pitnik je nameščen pred Glavnim trgom 12 (bivši Mueller), drugi pitnik pa je pred Glavnim trgom 30 (Gostišče).

Z lepimi pozdravi

 

Pripravila:

Danica OKLEŠČEN,                                                            

višja svetovalka za investicije

 

 

Franci STARBEK                                                                        dr. Iztok KOVAČIČ,

vodja oddelka za investicije                                                              vodja urada

                                                                                                                          

Nazaj na seznam