vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

902-0009/2024-227 Polnjenje električnih avtomobilov v naseljih Mestne občine Novo mesto


Datum: 25. 04. 2024
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Jiří Volt

Pobuda

Veliko občanov bi si kupilo električni avtomobil, če bi ga kje lahko polnili. V naseljih ni polnilnic. Na kakšen način bo občina pristopila k temu problemu, ker teh avtomobilov bo vedno več.  

Odgovor

V Mestni občini Novo mesto je postavljenih sedemnajst javnih polnilnih postaj za polnjenje električnih vozil. Te so postavljene na sledečih lokacijah:

Slika1

 

Mestna občina Novo mesto skladno z veljavno zakonodajo načrtuje postavitev tovrstnih hitrih polnilnih postaj (do 22 kWh) za električna vozila na novih javnih parkiriščih. Novi polnilci sta predvideni pri Vstopni točki Trška gora in pri novi stanovanjski soseski Podbreznik.

 

V Novem mestu je tudi nekaj polnilnic, ki so v zasebni lasti. Te so npr. pri nakupovalnem centru BTC, pri nakupovalnem centru Supernova, bencinskem servisu Starine.

 

Odkar polnjenje na javnih hitrih polnilnicah ni več brezplačno, opažamo, da je zanimanje za to storitev upadlo, kar pomeni, da je kapaciteta obstoječih 17 polnilnic zaenkrat ustrezna. MO Novo mesto se bo ustrezno odzivala na spremembe v strukturi povpraševanja ter sledila državnim strategijam na področju razvoja elektro mobilnosti. Dodajmo še, da trenutno velik delež imetnikov električnih vozil polni vozila na domačih polnilnih napravah.

 

 

 

Pripravil:

Aleš Šurla,

višji svetovalec za razvojne projekte

in energetski management

 

 

 

Peter Geršič,

vodja razvojno projektne pisarne

 

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                                 dr. Jana Bolta Saje

vodja Urada za prostor in razvoj                                                 direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam