vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

901-0001/2024-193 Pobuda županu ob obisku bližnjih mest


Datum: 21. 03. 2024
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Jiří Volt

Pobuda

Pobuda županu, da ko gre naslednjič na kakšno službeno pot, da s seboj vzame tudi kakšnega svetnika, da se seznani z delom in dogajanjem v bližnji okolici mesta. 

Odgovor

Zahvaljujemo se za pobudo, ki jo bomo glede na vsebine in tematike delovnih obiskov smiselno upoštevali.

 

Pripravila:
Monika Gabrič Simon,
p.p. vodja Kabineta župana

 

 
mag. Gregor MACEDONI,
župan
 

Nazaj na seznam