vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

901-0001/2024-192 Pohvala dobremu delovanju Stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto


Datum: 21. 03. 2024
Urad: Direktorica občinske uprave
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Jiří Volt

Pobuda

Pohvala g. Rajerju, ki je na seji občinskega sveta predstavil delovanje Stanovanjskega sklada in v roku enega leta vzpostavil dobro delovanje med drugim tudi trženje neprofitnih stanovanj.  

Odgovor

-

Nazaj na seznam