vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

901-0001/2024-190 Štukljeva in Loška brv


Datum: 21. 03. 2024
Urad: Urad za infrastrukturo
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Jiří Volt

Pobuda

Na Loški brv je že dolgo časa poškodovana kovinska ograja.  Pobuda, da se ograja popravi.

Pri Štukljevi brvi pri trgovini Špar je tudi grda ograja in bi bilo prav, da se naredi lepše. 

Odgovor

Na kovinskem delu Loške brvi je zaradi zvite in poškodovane kovinske ograje nameščena lesena začasna varovalna ograja. Komunala Novo mesto bo poškodovani del ograje zamenjala v okviru rednega izvajanja gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih. Zaščitna ograja ob trgovini Špar v Irči vasi je gradbiščna zaščitna ograja in bo odstranjena ob zaključku rekonstrukcije črpališča Brod.

 

Pripravila:

Simona Pavlič

višja svetovalka

 

Urška Ožbolt

vodja Oddelka za komunalne dejavnosti

 

Franci Starbek                                                                                              dr. Jana Bolta Saje

Vodja Urada za infrastrukturo                                                               direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam