vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

901-0001/2024-189 Dopolnitev spletne strani Mestne občine Novo mesto


Datum: 21. 03. 2024
Urad: Urad za finance in splošne zadeve
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Jiří Volt

Pobuda

Poziv MO NM, da tudi na spletni strani MO NM, pri pobudah in vprašanjih svetnic in svetnikov, doda besedo pohvale.

Odgovor

Pobudo svetnika se sprejme in se na spletni strani pri objavah pobud in vprašanj svetnic in svetnikov doda tudi pohvale.

Na Mestni občini Novo mesto smo veseli vsake pohvale člana Občinskega sveta za naše dobro delo.  

 

 

Pripravila:                                                                            dr. Jana Bolta Saje,

Maja Gorenc,                                                                             direktorica

višja svetovalka

 

 

Vanja Lakner,

vodja urada

Nazaj na seznam