vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

902-0004/2024-174 Vodenje seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto


Datum: 22. 02. 2024
Urad: Direktorica občinske uprave
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Jiří Volt

Pobuda

Pohvala županu, da je kljub bolezni vodil sejo občinskega sveta MO NM.

Odgovor

-

Nazaj na seznam