vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0014/2023-171 Ureditev obrob ob drevesih na Glavnem trgu


Datum: 21. 12. 2023
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Jiří Volt

Pobuda

Pobuda, da se uredi obroče okoli korenin in drevesnih debel na Glavnem trgu. Doda naj se kovinsko rešetko ker je to precej nevarno.

Odgovor

S pobudo se strinjamo, vendar se je času izvedbe tlakovanja okoli omenjenih dreves izkazalo, da izvedba kovinskih projektiranih rešetk v tlaku ni mogoča, saj bi se s tem poškodoval obstoječi koreninski sistem dreves.

Preverili bomo ali je možna kakšna druga zaščita dreves.

 

Pripravila:

 

Ime in priimek

Špela Bele Zatežić

vodja Oddelka za investicije

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                                 dr. Jana Bolta Saje

vodja Urada za prostor in razvoj                                                 direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam