vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

902-0030/2023-105 Neustrezno ravnanje pri sposojanju koles GO NM


Datum: 05. 10. 2023
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Jiří Volt

Pobuda

V Novem mestu ravnanje s kolesi GONM, ki si jih sposojajo uporabniki ni ustrezno; v popoldanskem času se mladina s sposojenimi kolesi vozi zelo grdo; vozijo se čez robnike in posledično kolesa niso v dobrem stanju; pobuda, da občinski inšpektorat poostri nadzor z namenom da ne prihaja do uničevanja teh koles

Odgovor

V Novem mestu so kolesa in postaje sistema izposoje koles GONM redna tarča vandalizma. Pobudo smo posredovali policiji, ki bo ukrepala v skladu s svojimi pristojnostmi in predlagala morebitne dodatne možne rešitve/ukrepe v primeru namerne povzročitve škode oz. uničevanja sistema.

 

Pripravila:

                       

Emina Vrbetić

vodja Oddelka za promet in mobilnost

 

dr. Iztok Kovačič                                                                                        dr. Jana Bolta Saje

vodja Urada za prostor in razvoj                                                        direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam