vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0008/2023-64 Merjenje hitrosti z radarji v občini


Datum: 08. 06. 2023
Urad: Skupna občinska uprava občin Dolenjske in Bele krajine
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Jiří Volt

Pobuda

Pobuda, da se merjenja hitrosti loti na drugačen način; v njegovem rojstnem mestu so se tega lotili malce drugače; tam imajo 20 fiksnih lokacij, ki so objavljene in se točno ve kje ta radar stoji; naša občina ima recimo 5 radarjev in jih da v škatlo in to, da se lovi voznike v conah 30 km/h se nekako ne zdi prav; predlog, da se skuša tega lotiti na drugačen način in objaviti tiste kritične točke, kjer je res potrebno meriti hitrost.

Odgovor

V Skupni občinski upravi upravljamo le z enim merilnikom hitrosti, ki se uporablja za merjenje hitrosti v vseh občinah ustanoviteljicah skupne uprave.

V Skupni občinski upravi upravljamo tudi s preventivnimi indikatorji hitrosti in števci prometa, ki pa imajo preventivno vlogo oz. se uporabljajo v namene analiz prometnih študij.

 

Mestna občina Novo mesto nima stacionarnih radarjev, vgrajenih v ohišje. Glede na rezultate merjenja hitrosti ter pobude občanov in organov, ki delujejo na področju varnosti v cestnem prometu, bomo proučili možnost postavitve stacionarnih radarjev na kritične točke po zgledu ostalih občin.

 

 

Lep pozdrav.

 

                                                                                                          Brigita Železnik

vodja organa - direktorica skupne uprave

Nazaj na seznam