vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0008/2023-63 Pobuda, da se ne rabi čakati do zadnjega dne z odgovori na pobude, pohvale in vprašanja


Datum: 08. 06. 2023
Urad: Urad za splošne zadeve
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Jiří Volt

Pobuda

Pobuda, da se ne rabi čakati do zadnjega dne z odgovori na pobude, pohvale in vprašanja ampak če so že, da se objavijo čim prej.

Odgovor

Na vsa vprašanja in pobude svetnikov želimo odgovoriti kar se da natančno, zato je za popolne odgovore večkrat potrebno usklajevanje več oddelkov oz. več zaposlenih iz različnih delovnih področij. Temu procesu pa običajno sledi, da odgovore dejansko objavljamo zadnje dni pred sejo, kot omogoča poslovnik. Pobudo, da bi odgovore objavili prej bomo proučili v okviru predloga spremembe Poslovnika Mestne občine Novo mesto.

 

 

 

Pripravila:

 

               Maja Gorenc                                                                      dr. Jana Bolta Saje

višja svetovalka za občinski svet                                                         direktorica

Nazaj na seznam