vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0008/2023-62 Pohvala organizatorjem prireditve Cvičkarija


Datum: 08. 06. 2023
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Jiří Volt

Pobuda

Pohvala vsem organizatorjem, ki so se trudili na prireditvi Cvičkarija; program je bil dobro pripravljen tako v petek, soboto in nedeljo; OU naj pohvalo prenese organizacijam, ki so na prireditvi sodelovali; na naslednji seji bo preveril kako se njegove pohvale prenašajo naprej.

Odgovor

Pohvalo smo pisno posredovali direktorju Zavoda Novo mesto Alešu Makovcu in koordinatorju projekta na Zavodu Novo mesto Domnu Bohtetu ter ju pozvali, da pohvalo predata vsem sooblikovalcem Festivala cvička.

 

 

Pripravila:

Saša Sršen,

višja svetovalka za odnose z javnostmi

 

mag. Gregor MACEDONI,

župan

Nazaj na seznam