vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0006/2023-46 Ureditev pohodnih in kolesarskih poti v Novem mestu


Datum: 20. 04. 2023
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Jiří Volt

Pobuda

V zadnjem času se je veliko naredilo glede pohodnih in kolesarskih poti v Novem mestu (in njegovi bližnji okolici). To me kot rekreativnega kolesarja in sprehajalca zelo veseli. To tudi privablja vedno večje množice starejših in mlajših občanov (pa tudi nemalo gostov od drugod) k aktivni uporabi poti za svojo rekreacijo. Vse to je zelo hvalevredno.

Vendar so tudi pomanjkljivosti. Prva je v površni ureditvi poti, ko izvajalci nasujejo bistveno preveč peska na pot in je zato ta pot težka za hojo in nevarna za kolesarje (glej primer ob novem mostu na Loki in ob Revozu v Gotni vasi, prej tudi po Zupančičevem sprehajališču). To se sicer sčasoma utrdi, ni pa nobene potrebe za nasujte neprimernega? oz. preobilnega peska..

Drug problem pa je bolj pereč. Gre za splošni kulturni obrazec razvoja neke družbene skupnosti. Stranišča. Kot turist  sem že zelo dolgo pozoren ("profesionalno deformiran"), kako se težav z javnimi stranišči lotevajo po posameznih državah. Severno (zahodno) od nas se tega lotevajo na način, da je ob kolesarskih in pohodnih poteh vedno več javnih stranišč. Najprej na severu, nato se je to razširilo tudi proti jugu. Na Koroškem so praktično v vsakem večjem kraju javna stranišča (nekaj primerov sem podal v prilogi - severni del Vrbskega jezera, pa nisem dal vseh...). Najmanj pa je to, da se nahajajo v prostorih občine (Informacijski centri) ipd.). Nikakor pa se ne zanašajo na gostinke lokale oz. na stranišča, ki so v privatni lasti. Javna stranišča so del standarda, ki ga lokalna uprava nudi svojim občanom (in seveda tudi tujcem, ki  uporabljajo njihovo infrastrukturo). To ni nadstandard. In odprta so 24 ur, 7 dni v tednu (ne samo v času, ko delajo javni uslužbenci - primer javno stranišče v Nm.

Vedno več je starejših tudi nad 60 let, ki se redno rekreirajo  po svojih zmožnostih. In starejši, ko si, bolj pogosto potrebuješ stranišča. Če moški še lahko nekako v sili rešujemo težave z malo potrebo (to sicer ni kulturno) pa je za ženske, ki jih tudi precej več, to praktično nemogoče.

Zato predlagam, de se uredijo javna stranišča (pa ne premične plastične škatle, ki se uporabljajo na gradbiščih in pri občasnih prireditvah) na več prostorih. Naštel jih bom nekaj na najbolj frekventnih točkah:

- ob teniških igriščih (mostu čez Krko in "pumptraku), kjer je tudi križišče poti

- pri novem mostu čez Krko v Irči vasi

- v centru mesta že obstoječi javni WC odprt 24ur 365 dni na leto

- v Bršljinu nekje med ŽP in potjo na Marof

- na Otočcu ob Krki (mnogo parkiranih avtomobilov, najbolj frekventna pohodna in kolesarska pot

Odgovor

V zvezi z ureditvijo nasutja kolesarskih in pešpoti pojasnjujemo, da pri izvedbi investicij in rednemu vzdrževanju kolesarskih in pešpoti, ki imajo navezano nosilno plast, sledimo do zdaj ugotovljenim dobrim praksam in podanim pobudam. Skladno s tem se nevezana obrabna plast kolesarskih in pešpoti izvede s peskom ustrezne granulacije ter ustrezno utrdi, pri čemer sledimo dobri praksi izvedbe pešpoti v Portovalu.

 

V zvezi z javnimi sanitarijami pojasnjujemo, da v Novem mestu delujejo ene javne sanitarije, in sicer na Glavnem trgu, ki so odprte od 8. do 15. ure, in v času prireditev na Glavnem trgu. Sanitarije so urejene tudi za dostop za invalide. Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen, ki vsako leto izvede akcijo »Naj javno stranišče«, je MONM uvrstila na 6. mesto med mestnimi občinami v ocenjevanju javnih sanitarij.

Z namenom ureditve še lažjega dostopa za invalide in zagotovitve nove previjalnice namerava MONM urediti še dodatne javne sanitarije v objektu Glavni trg 2. Prav tako je MONM izvedla javne sanitarije v sklopu Olimpijskega centra Češča vas.

 

V prihodnje načrtujemo podaljšanje odpiralnega časa obstoječih javnih sanitarij.

Dodatne lokacije javnih sanitarij zahtevajo ustrezno infrastrukturo (voda, odpadne vode), prostor in finančna sredstva. V tem trenutku MONM ne predvideva izvedbo dodatnih javnih sanitarij. Pobuda je smiselna in jo bomo preučili tudi smislu v širitve turistične infrastrukture.

 

 

Pripravila:

Urška Ožbolt

vodja Oddelka za komunalne dejavnosti

 

dr. Iztok Kovačič                                                                                 dr. Jana Bolta Saje

vodja Urada za prostor in razvoj                                                 direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam