vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0004/2023-36 Pohvala delavcem na Topliški cesti ter jaška pri trgovini Tuš


Datum: 09. 03. 2023
Urad: Direktorica občinske uprave
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Jiří Volt

Pobuda

Pohvala vsem delavcem, ki na Topliški cesti prenavljajo cesto; prošnja občini, da njegovo pohvalo ustrezno posreduje delavcem oz. vodstvu tega podjetja; predlog, da se dva jaška pred trgovino Tuš uredi in spremeni.

Odgovor

Dela na Topliški cesti se izvajajo v sodelovanju Direkcije RS za ceste in Mestne občine Novo mesto, ki sofinancira del ureditev. Pohvalo bomo prenesli izvajalcem del.

V delu, ki se nanaša na ureditev jaškov pri Tušu: stanje pokrovov je neustrezno in potrebno sanacije. V konkretnem primeru le zamenjava pokrovov verjetno ne bo dovolj, zato bomo preučili razloge za nastalo situacijo. Na podlagi ugotovitev bomo nemudoma pristopili k ustrezni sanaciji.  

 

 

 

Pripravila:

Urška Ožbolt

vodja Oddelka za komunalne dejavnosti

 

dr. Iztok Kovačič                                                                                 dr. Jana Bolta Saje

vodja Urada za prostor in razvoj                                                 direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam