vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0004/2023-28 Pobuda za preimenovanje točke Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov občinskega sveta


Datum: 09. 03. 2023
Urad: Urad za finance in splošne zadeve
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Jiří Volt

Pobuda

Pobuda, da se točka Pobude in vprašanja članic in članov občinskega sveta preimenuje v Vprašanja, pobude in pohvale članic in članov občinskega sveta.

Na pobudo je na seji delno odgovoril župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni.

Odgovor

Pobudo svetnika podpiramo in jo bomo posredovali Komisiji za statut in poslovnik, da jo bo obravnavala v okviru priprave sprememb Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto. 

 

Pripravila:                                                                            dr. Jana Bolta Saje,

Maja Gorenc,                                                                             direktorica

višja svetovalka

 

 

Vanja Lakner,

vodja urada

Nazaj na seznam