vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0002/2023-11 Težave s parkiranjem na Ulici Slavka Gruma


Datum: 26. 01. 2023
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Jiří Volt

Pobuda

Tisti , ki živijo na Ulici Slavka Gruma se srečujejo z velikimi težavami pri parkiranju avtomobilov; so bloki, ki imajo zasebna parkirišča in so bloki, ki nimajo teh parkirišč in imajo v kupoprodajni pogodbi napisano 0,8 % parkirišča; kje so ta parkirišča nihče ne ve; pobuda, da je občinska uprava bistveno aktivnejša, da reši ta stanovanjski problem za to največjo sosesko, ki ima od 5.000 do 6.000 prebivalcev; nujno bi bilo potrebno zgraditi tudi kakšno novo parkirišče; gospodarska vozila so parkirana vsepovsod in stanovalci nimajo več kje parkirati; na tem področju je potrebno vzpostaviti določen red

Odgovor

Za območja, kjer so funkcionalna zemljišča blokov na ulici Slavka Gruma že dokončno urejena, smo s strani stanovalcev prejeli nekaj pobud in že izdali dovoljenja za izvedbo dodatnih parkirnih mest.

Ko bodo urejena funkcionalna zemljišča tudi pri ostalih blokih, bodo lahko tudi ti preko upravnikov podali pobudo za dovoljenje za izvedbo dodatnih parkirnih mest.

V zvezi z nepravilnim parkiranjem bo medobčinsko redarstvo Skupne občinske uprave občin Dolenjske na tem delu opravljalo pogostejši nadzor.

 

 

 

 

                            Miloš Dular

      vodja Oddelka za promet in mobilnost

 

                      dr. Iztok Kovačič                                                                  dr. Jana Bolta Saje

          vodja Urada za prostor in razvoj                                              direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam