vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0002/2023-10 Ustanovitev komisije za pregled mestnih dreves


Datum: 26. 01. 2023
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Jiří Volt

Pobuda

V luči zadnjih dogodkov pobuda da se ustanovi komisija ali določi osebo, ki bi skrbela za mestna drevesa; ob velikih snežnih padavinah so drevesom pod težo snega pokale veje; na Ljubljanski cesti je padlo drevo na avtomobil; vetrovi so močni in pride lahko do poškodb; pobuda občinski upravi, da je na tem področju bolj aktivna in da se vsake tri mesece pripravi poročilo kaj se je na tem področju naredilo. 

Odgovor

Mestna občina Novo mesto  skrbi za mestno drevje v sklopu urejanja javnih površin. Za namene ustreznosti rešitev posameznih projektov v delu, ki se nanašajo na krajinsko ureditev, svetovanja pri urejanju mestnega drevja ter za  reševanje problematike drevja na celotnem območju občine, sodeluje s svetovalcem za mestno drevje.

V primeru urgentnih stanj je svetovalec na razpolago takoj oz. najkasneje uro po nastanku vremenskih nesreč, ki zahtevajo posege v mestno drevje.

Svetovanje obsega osnovni (vizualni) pregled dreves in ocenitev vitalnosti, diagnosticiranje bolezni, sodelovanje pri projektih v fazi projektiranja, izvedbe ter nadzora v času izvedbe (sajenje ali obžagovanje dreves, drevesa na gradbišču), pripravljanje kratkoročnih in dolgoročnih načrtov za vzdrževanje mestnih dreves (sajenje dreves, obrezovanje in odstranjevanje dreves), sodelovanje pri pripravi smernic in lokalne zakonodaje s področja, vzpostavljanje, vzdrževanje in obnavljanje katastra dreves. Svetovalec namreč tudi pripravlja kataster dreves v območju naselja Novo mesto.

Prav tako zaznane potrebne posege v mestno drevje svetovalec za mestno drevje oceni, predlaga ustrezne rešitve, strokovne službe pa te rešitve upoštevajo pri posegih v mestno drevje.

 

 

 

Pripravila:

Simona Pavlič

Višja svetovalka za gospodarske javne službe

 

Urška Ožbolt

vodja Oddelka za komunalne dejavnosti

 

dr. Iztok Kovačič                                                                                 dr. Jana Bolta Saje

vodja Urada za prostor in razvoj                                                 direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam