vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Zaris oznake na cesto pri kolesarskem poligonu (Pumptrack) v Portovalu


Datum: 12. 07. 2018
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: Jiří Volt
Svetnik: Jiří Volt

Pobuda

Pobuda, da se v Portovalu, na klančini, ki pelje proti mostu, pri Pumptracku oz. teniškemu centru, zariše na cesto oznaka, ker je cesta zelo nepregledna in nevarna.

 

Sedaj pešci hodijo tudi po sredini ceste, kar pa se ne vidi zaradi klančine, zato je zanje nevarno. Kot opozorilo naj se na cesto zariše oznaka, ki bo na to opozarjala.

Odgovor

Površina za pešce, pločnik je urejen na zemljišču parc. Št. 1371/7, kjer poteka dostopna pot. Udeležbo pešcev v prometu določa 83. člen Zakona o pravilih cestnega prometa. Dodatno označevanje ni potrebno.

 

Jure Duh                                                                                                   Miloš Dular

višji svetovalec                                                                    vodja Oddelka za promet in mobilnost

Nazaj na seznam