vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Jama ob kolesarskem poligonu (Pumptrack) v Portovalu


Datum: 12. 07. 2018
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: Jiří Volt
Svetnik: Jiří Volt

Pobuda

Pobuda, da se v Portovalu, na pločniku ob Pumptracku sanira jama, ki je sicer označena, a je že dolgo časa in predstavlja nevarnost za pešce in kolesarje.

Odgovor

Poškodba bo sanirana v okviru izvajanja rednega vzdrževanja občinskih cest.

 

Pripravil:

Jure Duh                                                                                                   Miloš Dular

višji svetovalec                                                                    vodja Oddelka za promet in mobilnost

Nazaj na seznam