vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
30.05.2024 902-0012/2024-233 Pobuda za ureditev cest in pločnikov Jiří Volt Urad za razvoj in prostor
30.05.2024 902-0012/2024-232 Uporaba pitne vode in steklenih kozarcev namesto plastenk Jiří Volt Direktorica občinske uprave
25.04.2024 902-0009/2024-227 Polnjenje električnih avtomobilov v naseljih Mestne občine Novo mesto Jiří Volt Urad za razvoj in prostor
21.03.2024 901-0001/2024-193 Pobuda županu ob obisku bližnjih mest Jiří Volt Kabinet župana
21.03.2024 901-0001/2024-192 Pohvala dobremu delovanju Stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto Jiří Volt Direktorica občinske uprave
21.03.2024 901-0001/2024-191 Nova športna dvorana Jiří Volt Urad za družbene dejavnosti
21.03.2024 901-0001/2024-190 Štukljeva in Loška brv Jiří Volt Urad za infrastrukturo
21.03.2024 901-0001/2024-189 Dopolnitev spletne strani Mestne občine Novo mesto Jiří Volt Urad za finance in splošne zadeve
22.02.2024 902-0004/2024-174 Vodenje seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto Jiří Volt Direktorica občinske uprave
21.12.2023 900-0014/2023-171 Ureditev obrob ob drevesih na Glavnem trgu Jiří Volt Urad za razvoj in prostor
16.11.2023 900-0011/2023-141Ponovna pobuda za spremembo imena točke Pobude in vprašanja Jiří Volt Urad za finance in splošne zadeve
16.11.2023 900-0011/2023-140 Dodatne lokacije za umestitev zelene puščice za zavijanje v desno ter nočna osvetlitev Jiří Volt Urad za razvoj in prostor
16.11.2023 900-0011/2023-139 Občina in umetna inteligenca Jiří Volt Urad za razvoj in prostor
05.10.2023 902-0030/2023-107 Vprašanje ali je Komisija za statut in poslovnik obravnavala njegovo pobudo Jiří Volt Urad za finance in splošne zadeve
05.10.2023 902-0030/2023-106 Pohvala organizatorju novomeškega polmaratona Jiří Volt Kabinet župana
05.10.2023 902-0030/2023-105 Neustrezno ravnanje pri sposojanju koles GO NM Jiří Volt Urad za razvoj in prostor
08.06.2023 900-0008/2023-64 Merjenje hitrosti z radarji v občini Jiří Volt Skupna občinska uprava občin Dolenjske in Bele krajine
08.06.2023 900-0008/2023-63 Pobuda, da se ne rabi čakati do zadnjega dne z odgovori na pobude, pohvale in vprašanja Jiří Volt Urad za splošne zadeve
08.06.2023 900-0008/2023-62 Pohvala organizatorjem prireditve Cvičkarija Jiří Volt Kabinet župana
20.04.2023 900-0006/2023-61 Letni strošek vzdrževanja javne razsvetljave in signalizacije Jiří Volt Urad za razvoj in prostor
20.04.2023 900-0006/2023-46 Ureditev pohodnih in kolesarskih poti v Novem mestu Jiří Volt Urad za razvoj in prostor
09.03.2023 900-0004/2023-36 Pohvala delavcem na Topliški cesti ter jaška pri trgovini Tuš Jiří Volt Direktorica občinske uprave
09.03.2023 900-0004/2023-28 Pobuda za preimenovanje točke Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov občinskega sveta Jiří Volt Urad za finance in splošne zadeve
26.01.2023 900-0002/2023-11 Težave s parkiranjem na Ulici Slavka Gruma Jiří Volt Urad za razvoj in prostor
26.01.2023 900-0002/2023-10 Ustanovitev komisije za pregled mestnih dreves Jiří Volt Urad za razvoj in prostor
12.07.2018 Zaris oznake na cesto pri kolesarskem poligonu (Pumptrack) v Portovalu Jiří Volt Urad za razvoj in prostor
12.07.2018 Jama ob kolesarskem poligonu (Pumptrack) v Portovalu Jiří Volt Urad za razvoj in prostor