vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Praznjenje košev na avtobusnih postajališčih


Datum: 22. 05. 2017
Urad: Urad za gospodarske javne službe
Svetnik: Peter Kostrevc

Pobuda

Na avtobusnih postajališčih so pogosto koši polni smeti. Vprašanje, kdo je zadolžen za praznjenje košev?

Odgovor

Praznjenje košev se je do sedaj izvajalo občasno. Trenutno pa je v pripravi sistemska rešitev, v okviru katere bo izbrani izvajalec koše redno praznil v predpisanem časovnem intervalu.

 

 

Pripravil:

Jure Duh                                                                                                 

višji svetovalec                                                                         

 

Miloš Dular                                                                                            dr. Vida Čadonič Špelič

podsekretar – pomočnik vodje                                                        direktorica Občinske uprave

Nazaj na seznam