vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0011/2023-143 Poškodovana avtobusna postaja pri policiji v Bršljinu


Datum: 16. 11. 2023
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: SDS - Slovenska demokratska stranka
Svetnik: Peter Kostrevc

Pobuda

Vprašanje kako je s popravilom na avtobusnih postajah glede na to, da je pri policiji v Bršljinu že kar nekaj časa poškodovana in kako ta postopek poteka.

Odgovor

Za obnovo nadstrešnice je bil izveden postopek zbiranja ponudb, kjer je bil izbran najugodnejši ponudnik. Obnova je v teku, dokončanje je predvideno do konca meseca decembra 2023.

 

Pripravil:

 

Igor Tomažin

Strokovni sodelavec za investicije

 

Špela Bele Zatežić

vodja Oddelka za investicije

 

dr. Iztok Kovačič                                                                                 dr. Jana Bolta Saje

vodja Urada za prostor in razvoj                                                 direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam