vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0002/2023-18 Selitev Dinosa


Datum: 26. 01. 2023
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: SDS - Slovenska demokratska stranka
Svetnik: Peter Kostrevc

Pobuda

Kdaj je predvidena selitev Dinosa na novo lokacijo?

Odgovor

Podatka o predvidenem terminu selitve Dinosa na novo lokacijo nismo uspeli pridobiti.

Mestna občina Novo mesto skupaj z Dinosom in drugimi investitorji načrtuje izvedbo komunalne infrastrukture na območju Gospodarske cone Zahod. V letu 2023 predvidevamo pridobitev gradbenega dovoljenja in začetek gradnje.

 

                           

 

 

Pripravila:

Urška Ožbolt

vodja Oddelka za komunalne dejavnosti

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                                 dr. Jana Bolta Saje

vodja Urada za prostor in razvoj                                                 direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam