vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0002/2023-17 Video kamere za nadzor prebivalcev na območju Muhaberja


Datum: 26. 01. 2023
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: SDS - Slovenska demokratska stranka
Svetnik: Peter Kostrevc

Pobuda

Kdaj bodo nameščene video kamere za nadzor prebivalcev na območju Muhaberja?

Odgovor

Ocena učinkov v zvezi z varstvom podatkov za vzpostavitev videonadzora na izbranih javnih mestih v Mestni občini Novo mesto je bila dokončana v mesecu februarju 2023. Pripravljeno imamo tudi tehnično dokumentacijo za izvedbo razpisa za vzpostavitev videonadzora. Razpis bo objavljen v najkrajšem možnem času.

 

 

 

 

                            Miloš Dular

      vodja Oddelka za promet in mobilnost

 

                      dr. Iztok Kovačič                                                                  dr. Jana Bolta Saje

          vodja Urada za prostor in razvoj                                              direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam