vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0002/2023-16 Projekt prenove vodovoda in kanalizacije za območje Brezov log


Datum: 26. 01. 2023
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: SDS - Slovenska demokratska stranka
Svetnik: Peter Kostrevc

Pobuda

Kako daleč je projekt prenove vodovoda in kanalizacije za območje Brezov log?

Odgovor

Projekt je umeščen v proračun za leto 2023. Določen je obseg in način obnove obstoječe mešane kanalizacije. V letošnjem letu je predvidena izbira izvajalca za pripravo projektne dokumentacije in izdelava projektne dokumentacije.

 

                           

Pripravila:

Urška Ožbolt

vodja Oddelka za komunalne dejavnosti

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                                 dr. Jana Bolta Saje

vodja Urada za prostor in razvoj                                                 direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam