vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0017/2021 - 436 Pobuda za ustanovitev sklada za povračilo škode


Datum: 11. 11. 2021
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: SDS - Slovenska demokratska stranka
Svetnik: Peter Kostrevc

Pobuda

Pobuda v zvezi s prebivalci naselja Kamence glede razmer z Romi. Vse več prebivalcev odhaja s tega območja, hkrati pa se povečujejo škode prebivalcem, ki jih žal nihče ne pokriva. Pobuda da se ustanovi nek sklad za povračilo škode s katerim bi pokrivali te nastale škode, ki jih povzročajo Romi civilnemu prebivalstvu.

Odgovor

Pobude za povračilo škod, ki jih Romi povzročajo civilnemu prebivalstvu, ne ocenjujemo kot smotrne, saj bi s tem odškodninsko  odgovornost  za dejanja drugih prenesli na vse občane. Bo pa Mestna občina Novo mesto preučila možnosti za vzpostavitev mehanizma subvencioniranja zavarovalnih premij na vplivnem območju romskega naselja Žabjak Brezje v Mestni občini Novo mesto.

 

 

Pripravila:

Meta Retar, mag.,

vodja Urada za družbene dejavnosti

                                                                                                         

 

 

mag. Gregor MACEDONI,

župan

Nazaj na seznam