vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-00012/2021 - 415 Pobuda, da se v prihodnjem proračunu zagotovi več sredstev za ureditev ekoloških otokov


Datum: 07. 10. 2021
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: SDS - Slovenska demokratska stranka
Svetnik: Peter Kostrevc

Pobuda

Pobuda, da se v prihodnjem proračunu nameni več sredstev za ureditev ekoloških otokov, ker so krajevne skupnosti, ki čakajo na ureditev, pa je po njihovih besedah vedno premalo denarja.

Odgovor

Pobuda svetnika bo pri pripravi naslednjega proračuna upoštevana v okviru finančnih zmožnosti.

 

 

Pripravila:

 

 

Simona Pavlič,

višja svetovalka

 

 

dr. Iztok Kovačič,                                                                           Dr. Vida Čadonič Špelič,

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

Nazaj na seznam