vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0001/2021 - 340 Pobuda za nadzor prometa v Dolenjih Kamencah


Datum: 11. 03. 2021
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: SDS - Slovenska demokratska stranka
Svetnik: Peter Kostrevc

Pobuda

Na Dolenjih Kamencah se sedaj pojavlja z zaporo te ceste oz. ureditvijo križišča pri tabletki vedno več obvoza v smeri podjetja Adria. Krajani se pritožujejo, da se povečujejo hitrosti, pločnik ni v celoti dokončan zaradi posameznih lastnikov, ki ne želijo prodati svoje zemlje. Pobuda, da se na tem območju poostri nadzor policije.

Odgovor

Pobudo smo poslali na Policijsko postajo Novo mesto, medobčinsko redarstvo pa bo v prihodnje  na tem odseku poostreno izvajalo merjenje hitrosti.

 

Pripravil:

 

Jure Duh

Višji svetovalec

 

Brigita Železnik

Vodja organa – direktorica skupne uprave

 

Nazaj na seznam