vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0001/2021 - 339 Vključitev policije ob spremembah prometnih režimov


Datum: 11. 03. 2021
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: SDS - Slovenska demokratska stranka
Svetnik: Peter Kostrevc

Pobuda

Pobuda, da se ob spremembi prometnega režima policija vključi v nadzor prometa saj v tistem prvem delu, ko se cesta zapira in nastajajo zastoji predvsem zaradi tega ker se ne spremeni glavna prednostna prometna pot v križiščih.

Odgovor

O vseh izdanih soglasjih za začasne prometne ureditve oddelek za promet  in mobilnost obveščena Policijsko postajo Novo mesto (PU) ter Medobčinski inšpektorat in redarstvo pri SOU OD. Pri kompleksnejših spremembah prometa znotraj mestnega jedra in na občinskih cestah že sedaj usklajujemo obvoze tudi s PU.

Sodelovanje s PU bomo nadaljevali tudi v prihodnje.

 

 

 

                            Miloš Dular

      vodja Oddelka za promet in mobilnost

 

                         dr. Iztok Kovačič                                           dr. Vida Čadonič Špelič

            vodja Urada za prostor in razvoj                                         direktorica

Nazaj na seznam