vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0001/2021 - 338 Urejene in neurejene parkirne površine


Datum: 11. 03. 2021
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: SDS - Slovenska demokratska stranka
Svetnik: Peter Kostrevc

Pobuda

Vprašanje kdo vrši nadzor nad temi površinami. Ali so bile pred leti podane kakšne ugotovitve s strani odgovornih oseb.

Odgovor

Na urejenih parkirnih površinah nadzor vrši služba za nadzor  in vzdrževanje parkirišč v sestavi SOU OD (Skupna občinska uprava občin Dolenjske). Nad neurejenimi parkirišči, oziroma območjih kjer parkiranje ni dovoljeno, pa medobčinsko redarstvo SOU OD.

 

 

                            Miloš Dular

      vodja Oddelka za promet in mobilnost

 

                         dr. Iztok Kovačič                                           dr. Vida Čadonič Špelič

            vodja Urada za prostor in razvoj                                         direktorica

Nazaj na seznam