vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0001/2021 - 337 Namestitev parkomata pri Kapitlju


Datum: 11. 03. 2021
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: SDS - Slovenska demokratska stranka
Svetnik: Peter Kostrevc

Pobuda

Pobuda, da se namesti parkomat pri Kapitlju. Starejši ljudje težko hodijo in morajo hoditi v hrib. Posledično parkirajo pri cerkvi in dobijo kazen. Sedaj se bo delal razgledni stolp in bi bilo smiselno razmisliti o parkomatu.

Odgovor

Parkomat stoji neposredno ob parkirnih prostorih in sicer na Hladnikovi ulici, tik pod proštijo.

Postavljen je bil z namenom, da starejši populaciji ni potrebno daleč do parkomatov (na Novem trgu in Trubarjevi ulici), ki so bili do tedaj namenjeni tem parkirnim površinam.

 

 

 

 

                            Miloš Dular

      vodja Oddelka za promet in mobilnost

 

 

                         dr. Iztok Kovačič                                           dr. Vida Čadonič Špelič

            vodja Urada za prostor in razvoj                                         direktorica

Nazaj na seznam