vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-20/2021-336 Stanje vodovoda na Daljnjem vrhu


Datum: 28. 01. 2021
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: SDS - Slovenska demokratska stranka
Svetnik: Peter Kostrevc

Pobuda

Na Daljnem vrhu po navedbah prebivalcev vse pogosteje prihaja do poškodb vodovoda. Prosim za informacijo o stanju vodovoda na tem območju in možnosti za zamenjavo daljšega odseka večkrat poškodovanega vodovoda.

Odgovor

V letu 2021 je predvidena pridobitev projektne dokumentacije (DGD in PZI) z gradbenim dovoljenjem za obnovo približno 1.000 m vodovoda. Izvedba bo potekala v prihodnjih letih glede na razpoložljiva sredstva na proračunski postavki Investicijskega vzdrževanja vodovodne in kanalizacijske infrastrukture.

 

 

Pripravila:

Špela Bele Zatežić

strokovna sodelavka VII/2-I-za investicije

 

 

 

dr. Iztok Kovačič

vodja Urada za prostor in razvoj

                                                                                                        dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                                                   direktorica

 

Nazaj na seznam