vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-20/2021-335 Pričetek urejanja rondoja pri tabletki


Datum: 28. 01. 2021
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: SDS - Slovenska demokratska stranka
Svetnik: Peter Kostrevc

Pobuda

Vse več občanov sprašuje kdaj se bo pričelo z deli na ureditvi rondoja pri tabletki. Predvsem me zanima, kdaj se bo fizično začelo z deli na predmetnem objektu?

Odgovor

Izvajalec je pričel z deli na gradbišču v začetku meseca februarja. Predvidoma bodo dela zaključena konec meseca maja 2021.

 

 

Pripravila:

Špela Bele Zatežić

strokovna sodelavka VII/2-I-za investicije

 

 

 

dr. Iztok Kovačič

vodja Urada za prostor in razvoj

                                                                                                        dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                                                   direktorica

 

Nazaj na seznam